Afstandsbehandeling

Afstandsbehandeling

Reiki, Quantum Touch en onder andere Reconnective Healing, beter samengevat als energiewerk: kan ik ook in een zogenaamde afstandsbehandeling geven voor mens en dier.

Met een behandelingen op afstand betekent het dat je thuis kunt zijn of waar dan ook ter wereld. Het voordeel hiervan is dat je niet naar mijn praktijk hoeft te reizen, je kunt je op elk moment in je eigen comfortabele ruimte bevinden. Het enige dat je hoeft te doen, is zitten of liggen op een plek waar het stil ( mogelijk) is en je je kan ontspannen en veilig kunt voelen. De behandeling op afstand begint op een onderling afgesproken tijdstip. Bij dieren zijn energetisch makkelijker te bereiken en daarvoor is de locatie en tijdstip minder van belang.

Met een bepaalde mindset kunnen afstand en tijd een illusie zijn, als ze dat al niet zijn….. Zo kan ik met een bepaalde mindset op afstand een energiebehandeling geven, ongeacht waar jij je of jouw (huis)dier zich op dat moment bevindt. De kracht van de geest, of te wel de mind, is immers veel groter dan we denken.

Ik begon met energiewerk en behandelingen op afstand toen ik ongeveer 14 jaar oud was. In de loop van de tijd heb ik een aantal cursussen/opleidingen gevolgd om erachter te komen welke technieken overeen kwamen met wat ik deed, om mijzelf verder te ontwikkelen en om het gewoon een naam te kunnen geven voor wat ik doe, zodat mensen gemakkelijk kunnen associëren met wat ze al hebben gehoord of waarmee ze vertrouwd zijn.

Een bekende techniek is Reiki, maar er is zoveel meer. Zo bestaan er energieën die kunnen helpen om beter te slapen, pijn te verminderen, chakra’s en aura te optimaliseren, plannen te realiseren, bij depressie, herstelbevordering bij ziekte en/of operatie, bij moeheid, et cetera. Deze energieën kan ik op afstand inzetten ter ondersteuning van jouw zelfhelende vermogen.

Voordat ik begon met acupunctuur, deed ik energiewerk onder de naam Free Flow Fysio. Hier een review uit die tijd: “Onlangs kwam ik via mijn zus in contact met Wouter van Free Flow Fysio en deed ervaring op met zijn behandeling op afstand. De laatste maand heb ik twee echt zware tandheelkundige ingrepen moeten ondergaan. Daarvoor sliep ik slecht behalve op de avond voor de ingreep waarop hij mij behandelde. Die nachten sliep ik als een blok; na de ingrepen had ik onder zijn behandelingen absoluut geen napijn terwijl ik voor ik hem kende na veel minder ingrijpende tandheelkundige acties nog dagen napijn had waarvoor ik pijnstillers moest slikken. Als arts/medisch specialist kan ik het niet verklaren; ik weet wel dat het voor mij werkt. Placebo effect geloof ik niet in, bij dieren heb in het verleden ook verbluffende reacties gezien op dergelijke behandelingen en dieren zijn niet echt voor suggesties vatbaar. Kortom, een aanrader zeker ook voor klachten waarmee je volgens de artsen moet leren leven. “
Maart 2008, Hans uit Nijmegen

Een behandeling op afstand duurt gemiddeld tussen de 20 en 45 minuten en kost € 35,-

Om wat meer te onderbouwen wat “behandeling op afstand” inhoudt, heb ik het onderstaande vertaald vanuit het Engels van de website https://technopilot.in/how-does-distance-healing-work/ . Deze tekst heb ik heb ik op mijn website geplaatst omdat de uitleg ervan het dichtste bij komt van wat ik onder afstandsbehandeling versta.

Een kanttekening: Sommige woorden in de onderstaande tekst worden vertaald als “genezing of heling”. Om misverstanden te voorkomen, wil ik graag benadrukken dat de behandelaar (in het artikel ook wel omschreven als genezer) een ziekte niet geneest of heelt. De ontvanger geneest/heelt zichzelf, zover dat mogelijk is doordat het zelf-helend-vermogen van het lichaam / die persoon wordt aangesproken. De behandelaar faciliteert / ondersteunt slechts in de behandeling.

Behandeling op afstand is niet bedoeld als vervanging van reguliere geneeskunde, maar als aanvulling daarop.

Gebruik zoals altijd je gezond verstand, als je de klachten hebt die je niet vertrouwt of als ze erger worden, ga dan naar de dokter of een Westers medisch specialist.

Vertaling van technopilot –>

Wat is een afstandsbehandeling?
Een behandeling die wordt beoefend wanneer de ontvanger niet fysiek aanwezig is, staat bekend als healing op afstand en dit werkt op dezelfde manier als in de aanwezigheid van de therapeut. Met een afstandsbehandeling kan de ontvanger profiteren van het genezingsproces, zelfs als hij of zij niet aanwezig kan zijn vanwege afstand of ziekte.

Holistische therapie op afstand, genezing op afstand, Reiki-licht op afstand, spirituele hulp op afstand, helende energie-overdracht op afstand en allerlei andere benamingen worden gebruikt…….. De betrokken processen kunnen enigszins variëren, afhankelijk van de oorsprong van de behandelaar/healer, maar de essentiële overdracht van energie op die manieren is universeel. Afstandsbehandeling omvat een breed scala aan healingspraktijken, waarvan vele gebaseerd zijn op oude spirituele tradities. Vrijwel alle grote religies, inclusief het boeddhisme, het christendom, de islam en het hindoeïsme, onderschrijven en stimuleren het gebruik van genezing op afstand onder hun aanhangers.

Twee van de meest voorkomende genezingspraktijken op afstand zijn het aanbieden van gebeden voor degenen die ziek zijn en het gebruik van meditatievormen waarbij de beoefenaar een meelevende intentie heeft om het lijden van een ander te verlichten. Sommige praktijken richten zich op het genezen van een zeer specifieke ziektetoestand, terwijl andere de nadruk leggen op het creëren van een compassievolle omgeving die een genezend effect kan hebben. Vrijwel alle genezingspraktijken op afstand houden zich bezig met het verlichten van het lijden en het vergroten van het welzijn van anderen.

Hoe werkt afstandsgenezing?
Genezers erkennen al eeuwen waar moderne astro-fysici en kwantumwetenschappers zich pas onlangs van bewust zijn geworden: de wereld zoals wij die kennen, is een illusie. We zijn allemaal gemaakt van energie, vibrerend op verschillende toonhoogtes, en duiden verschillende manifestaties van leven aan. Voor mensen die intuïtief met energie kunnen werken of de processen kunnen leren, is genezing een kwestie van die energie overdragen en in evenwicht brengen. Niet werken in de fysieke vorm, maar met pure energie betekent dat de genezer buiten de normale beperkingen van tijd en ruimte kan opereren. Hierdoor kan de genezer therapie sturen naar een persoon of energiepatroon dat fysiek ver van hen verwijderd is, of zelfs niet in de wereld die we kennen. Genezende energie wordt vaak “subatomair” en / of “kosmisch” genoemd, maar wat dit in wezen betekent, is dat elke manifestatie van levensenergie, inclusief het schijnbaar levenloze, zoals rotsen en plantenleven, tot concepten en situaties die we hebben waar we onze energie in hebben geïnvesteerd, kunnen allemaal profiteren van helende therapie.

Wetenschappelijke onderbouwing
Er zijn veel manieren om te begrijpen hoe afstandsgenezing werkt. Veel van onze dagelijkse ervaringen hebben betrekking op de overdracht van energie over lange afstanden – satellietschotels zijn slechts een voorbeeld. Er zijn overal energieën over ons die grote afstanden afleggen in korte tijd, zoals radiogolven. Sommigen hebben de “levensenergie” die door genezers wordt gebruikt, beschreven als een subtiele energie die “sneller is dan lichtenergie” (Richard Gerber, MD, Vibrational Medicine). Vanuit een ander gezichtspunt is het niet nodig dat de energie ergens heen ‘reist’, aangezien sommige modellen het universum beschrijven als een hologram, waar het geheel in elk deel is vervat. Tijd en afstand zijn slechts concepten die helpen bij het definiëren van onze realiteit. Het Holographic Universe van Talbot is in dit opzicht bijzonder fascinerend. De natuurwetten die subtiele energieën beschrijven, zijn anders dan die welke het fysieke lichaam beschrijven. Terwijl de natuurkunde steeds diepere ‘lagen’ van de scheppingsstructuur verkent, worden fenomenen steeds minder ‘gelokaliseerd’. Sommige natuurkundigen beschrijven een ‘verenigd veld’ dat ‘niet-lokaal’ is. Dit zal een zeer abstracte discussie lijken, tenzij men ‘veranderde bewustzijnstoestanden’ heeft ervaren waarin de beperkingen van tijd en afstand zijn overstegen. Bewustzijn zelf, het veld van intelligentie en ‘in één zijn’ waarin deze hele fenomenale wereld is vervat, is volledig niet-lokaal. In een meer uitgebreide bewustzijnsstaat kan intuïtief worden begrepen dat fysieke afstand geen belemmering vormt voor een helende interactie. Velen hebben de ervaring gehad van een soort telepathische verbinding met iemand anders waarin men voelt wat er met de ander gebeurt. Een energetische genezer die afstandsgenezing doet, kan de aanwezigheid van de cliënt voelen en het energieveld van de cliënt beïnvloeden door hetzelfde soort ‘waarnemen’.

Waarom werkt energieheling op afstand?
Genezing op afstand met energie, wordt al eeuwenlang beoefend door genezers in het Verre Oosten. In de recente moderne tijd worden veel modaliteiten van genezing op afstand in het Westen erkend en toegepast. Steeds meer mensen wenden zich tot alternatieve genezingstherapieën zoals genezing op afstand met energie om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Therapie op afstand en genezing met energie wordt in het Westen klinisch bestudeerd in plaatsen zoals het California Pacific Medical Center in Noord-Californië. China heeft veel wetenschappelijke studies gedaan naar de effectiviteit van qigong-afstandsgenezing door qigong-genezers. Een strikte dubbelblinde studie van cardioloog Robert Bryd bij bijna 400 patiënten stelde vast dat mensen voor wie werd gebeden betere resultaten hadden dan degenen die geen gebed ontvingen.

Het veld van de kwantumfysica kan enkele antwoorden geven waarom genezing op afstand werkt. Begin jaren tachtig deed een team van wetenschappers aan de Universiteit van Parijs onder leiding van Alain Aspect een ongelooflijke ontdekking die misschien wel een van de belangrijkste ontdekkingen in de moderne wetenschap is. Ze ontdekten dat sommige subatomaire deeltjes onder bepaalde omstandigheden in staat waren om onmiddellijk met elkaar te communiceren, ongeacht hoe ver ze van elkaar verwijderd waren. Het maakte niet uit of ze miljoenen kilometers van elkaar verwijderd waren. In ander onderzoek in 1997 herhaalde Nicolas Gisan deze bevindingen en concludeerde dat sommige deeltjes leken te communiceren met een verbijsterende snelheid van 20.000 keer de lichtsnelheid. Deze conclusies kunnen aanwijzingen geven waarom genezing op afstand werkt. De bekende kwantumfysicus David Bohm concludeerde dat subatomaire deeltjes ondanks grote afstanden met elkaar in contact kunnen blijven, niet omdat ze een onbekend signaal heen en weer zenden, maar omdat de gescheidenheid van de deeltjes een illusie is. Bohm vermoedt dat de deeltjes op een dieper niveau van de werkelijkheid geen individuele entiteiten zijn, maar verlengstukken van hetzelfde fundamentele iets en alles in het universum is oneindig met elkaar verbonden. Sommige wetenschappers erkennen nu wat mystici uit vele tradities millennia al zeggen, dat we allemaal verbonden zijn en dat we niet gescheiden zijn. Helende energie op afstand kan over lange afstanden worden overgedragen omdat we allemaal verbonden zijn. Het maakt niet uit of degene die de energie uitzendt zich in een andere staat of een ander land bevindt dan de ontvanger.

Wat wordt bedoeld met “afstandelijk” in de context van genezing op afstand?
Wanneer wordt gesproken over genezing op afstand, betekent de term ‘afstandelijk’ over het algemeen dat er een fysieke scheiding is van enkele meters tot duizenden kilometers tussen de genezer en de ontvanger van de genezende activiteit.

Hoe werkt genezing op afstand?
Verschillende benaderingen van genezing op afstand zijn geworteld in zeer verschillende wereldbeelden en kosmologieën en daarom zijn er tal van perspectieven over hoe genezing op afstand werkt. In vrijwel alle perspectieven is de overtuiging dat de gefocuste intentie van een persoon een niet-lokaal effect kan hebben, dat wil zeggen dat de genezende intentie van één persoon een positief effect kan hebben op een ander die zich op afstand bevindt. Specifieke verklaringen voor het ontstaan ​​van het genezende effect zijn grotendeels gebaseerd op het wereldbeeld van de genezer. Sommige genezers hebben wereldbeelden waarin God op een krachtige manier kan ingrijpen om de fysieke realiteit te veranderen, in welk geval het de actie van God is die genezing tot stand brengt. Andere genezers hebben een wereldbeeld waarin alle realiteit wordt begrepen als zijnde nauw met elkaar verbonden en waar geest en bewustzijn niet-lokale effecten kunnen hebben. Voor deze genezers is het de kracht van de geest of het bewustzijn zelf die een genezend effect teweegbrengt door de niet-lokale overdracht van energie of informatie.

Ergens werd besloten dat het beter was om onszelf als gescheiden te beschouwen in plaats van onze verbinding met elkaar en het universum te vieren en te gebruiken. Ik ben helemaal voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik heb ook het gevoel dat we allemaal individuele gaven hebben om deze wereld te bieden. MAAR er zijn ook manieren waarop we kunnen samenwerken om elkaar te helpen en van deze wereld een veel gemakkelijkere plek te maken om in te leven. Net zoals vogels die in formatie vliegen in een oogwenk van koers zullen veranderen zonder dat er woorden worden uitgewisseld, vergaderingen worden bijeengeroepen, kaarten worden uitgebracht en debatten en argumenten – ook wij kunnen gebruik maken van dit begeleidings- en informatiesysteem. De vogels hebben geen mensen die hen vertellen dat ze niet verbonden zijn, en ze hebben ook geen mobiele telefoons, tv en de vele andere afleidingen die ons verbonden houden met de buitenwereld, maar niet met ons diepste wezen en ons ware zelf. Door onze geest tot rust te brengen, naar binnen te gaan en naar ons hart (of intuïtie) te luisteren, kunnen ook wij toegang krijgen tot onbeperkte informatie en begeleiding. Ik houd van technologie, maar weet ook hoe belangrijk het voor ons is om te ontwaken voor ons volledige potentieel en om dat te doen, hoeven we niet verder te kijken dan diep in onszelf. Nadat we die kracht hebben benut, kunnen we die gebruiken om niet alleen ons eigen leven te helpen, maar ook om vele andere mensen te helpen. Er vinden dagelijks veel wonderbaarlijke ‘wonderen’ plaats en ook jij kunt helpen dat te laten gebeuren zonder zelfs maar je huis te verlaten!

De wetenschap achter afstandsgenezing
1) Wij zijn elektrische en magnetische wezens gemaakt van energie en licht uitzenden.
Ik begin met een paar basisdefinities die nu belangrijk zijn om te begrijpen rond afstandsgenezing en energie- en informatiegeneeskunde. Deze zullen uitleggen hoe we VEEL meer zijn dan de mechanische wezens die we van onszelf zijn gaan beschouwen.

Bio Photon – We zenden altijd licht uit
Dankzij wetenschapper Dr. Fritz Albert Popp en zijn studies WETEN we nu dat ALLE levende wezens altijd licht uitstralen. In The Living Matrix zegt Dr. Popp dat hij om zijn studie te beginnen een fotondetector nodig had die zo gevoelig was dat hij een kaars op 12 mijl afstand zou waarnemen. Wanneer levende wezens voor deze fotondetector worden geplaatst, werd bewezen dat ALLE LEVENDE DINGEN (inclusief planten) te allen tijde licht uitstralen. Deze biofotonen zijn informatiedragers en staan in wisselwerking met ons morfogenetische (lichaams) veld om informatie uit te wisselen.

Chi / Qi / Ki /Levensenergie
Uit het boek van Cyndi Dale, “The Subtle Body: An Encyclopedia of our Subtle Anatomy”: “Qi heeft veel vertalingen, aangezien bijna elke cultuur zijn eigen versie heeft, maar in het algemeen is het vitale energie van het universum. Qi is de pure en vrijstromende energie die het leven activeert en voedt en het kleine en het grote verbindt ”.
De westerse geneeskunde koos ervoor om zich te concentreren op de mechanica van het lichaam, wat natuurlijk ook belangrijk is. MAAR het belangrijkste dat ontbreekt, is dat we gemaakt zijn van energie. Veel andere culturen baseren hun medicijn op energie. Of het nu qi, , chi, prana, mana, ki of de vele andere namen wordt genoemd – het is belangrijk dat ZE ALLEN het belang onderkenden van het benoemen van dit zeer belangrijke deel van ons – onze essentie en wat ons lichaam reguleert.

Morfogenetisch veld (het lichaamsveld)
Er zijn energievelden rond ons lichaam die reguleren wat onze cellen doen. We zijn al jaren in het duister over hoe een baby zich ontwikkelt van een enkele cel tot het complexe systeem van cellen, systemen, organen en processen die ons lichaam besturen. Daarvoor is het Body Field rondom ons lichaam verantwoordelijk. Er zijn velden rond onze weefsels, velden rond onze organen en velden rond ons lichaam. Het lichaam heeft voortdurend toegang tot informatie uit dat veld en wordt door dat veld gemoduleerd. Dit veld is wat ons helpt om onze basisuitstraling te behouden, ook al zijn we onszelf altijd aan het recreëren en het lichaam is bijna 100% nieuw in 11 maanden. Het is ook wat ons lichaam vertelt om een ​​lichaamstemperatuur van 37 graden Celcius te houden en nog veel meer.
Deze studies van energie en licht zeggen niet dat de conventionele geneeskunde FOUT is, het gaat alleen een stap verder in de wetenschap. Het is tijd voor een meer integrale manier om naar het lichaam te kijken en wanneer we beginnen te begrijpen dat ons lichaam veel meer is dan vlees en botten, gaan er onbeperkte mogelijkheden open. Het hart is inderdaad de keizer en als we afstemmen op onze intuïtie en ons hart en onze geest tot rust brengen, hebben we toegang tot onbeperkte informatie.

2) Door af te stemmen op ons belangrijkste orgaan (het hart) kunnen we toegang krijgen tot de bron van deze informatie en die gebruiken om ook informatie uit te zenden.

Het hart en de samenhang
Uit het boek van Cyndi Dale, ‘The Subtle Body: An Encyclopedia of our Subtle Anatomy’: ‘Het hart is het fysieke centrum van de bloedsomloop en beheert meer dan 75 biljoen cellen. Het is ook het elektromagnetische centrum van het lichaam, dat duizenden keren meer elektriciteit en magnetisme afgeeft dan de hersenen. Nog indrukwekkender is dat het een communicatieorgaan is dat mogelijk de intuïtieprocessen van het lichaam kan beheren “
Het HART en niet het brein ontvangt eerst informatie (het is waar onze intuïtie vandaan komt). Het is ook het deel van ons lichaam dat in verbinding staat met de biofotonen en altijd informatie ontvangt en reguleert naar ons lichaamsveld. (Er is een FASCINERENDE studie in The Living Matrix die bewijst dat het hart de plek is waar informatie vandaan komt).
Het hart heeft coherente ritmes en onsamenhangende ritmes die in correlatie zijn met onze emoties. Als je in de buurt bent van iemand die heel kalm en ontspannen is en het lijkt erop dat het van hen uitgaat, heeft die persoon een coherent hartritme en je kunt het voelen door gewoon bij hen in de buurt te zijn. Ik wed dat je ook kunt zien wanneer je eigen hart in een coherent ritme zit en wanneer dat niet zo is. Het citaat van Dr. Deborah Rozman uit The Living Matrix brengt een heel belangrijk punt naar voren: “Dr. Deborah Rozman zegt: “Als het ritmische kloppend patroon van het hart soepel en geordend is, wordt dat een coherent ritme genoemd. Dat coherente ritme brengt het hersenritme, het zenuwstelsel, de organen van het lichaam en de klieren met zich mee of synchroniseert ze allemaal in harmonie met dat coherente hartritme. ‘

Uit Cyndi Dale’s boek, The Subtle Body: An Encyclopedia of our Subtle Anatomy: This coherentie is tenminste gedeeltelijk binnen onze controle. Studies hebben aangetoond dat het vasthouden van positieve gedachten in ons hart samenhang creëert tussen elektromagnetische en biofotonen-emissies, die vervolgens het DNA veranderen zodat ons lichaam gezonder wordt. Met andere woorden, DNA kan op zijn minst gedeeltelijk worden gestuurd door onze gedachten. ”
Dit is waar Dr. Bruce Lipton het over heeft als hij het heeft over Epigenetica.

Epigenetica
Het betekent in feite dat CONTROLE BOVEN DE GENEN IS. Dit betekent, zoals Dr. Lipton in de film zegt: “Wat als?”, “De genen zijn onze blauwdruk, maar WIJ zijn de aannemer”. Ik vind deze ontdekkingen over ons hart en epigenetica zo belangrijk. We kunnen ons DNA beheersen met onze emoties en gedachten. We weten nu ook dat ons hart de plek is waar we eerst informatie van buiten ons verzamelen.

De acupunctuur / meridiaanlijnen
Uit het boek van Cyndi Dale, “The Subtle Body: An Encyclopedia of our Subtle Anatomy”: “De meridianen zijn energiebanen voor qi, de ware basis van het traditionele Chinese systeem. Qi is vitale energie en anagolisch voor de prana, mana, maya en is anagolous voor de prana, mana, maya en orgon van andere systemen, evenals de ki van de Japanse genezingswereld. Het wordt ook in veel traditionele systemen “chi” gespeld. Qi is de kracht die alles bezielt en informeert. ”
Cyndi citeert later het werk van Dr. William Tiller waarin staat: “De meridianen, die in het bindweefsel liggen, zijn antennes voor subtiele energieën.”
Dr. Bjorn Nordenstrom heeft veel werk verricht met het meridiaansysteem. Hij bewees dat de meridianen net als een radarsysteem dienen als ontvangers van energiesignalen van de buitenwereld. Hij was ook in staat om de energiestroom door de meridianen en circuitpunten te verschuiven, zodat ziekten zoals kanker en bepaalde auto-immuunziekten werden genezen.

In The Living Matrix
Peter Fraser legt uit: “In de jaren 80 werd ontdekt dat het acupunctuursysteem een georganiseerd meridiaansysteem is. Cellen willen zich in een bepaalde volgorde organiseren en willen in bepaalde richtingen communiceren. De volgorde maakt het een informatiesysteem. ‘
Dietmar Cimbal stelt later: “We hebben meer dan 70 biljoen cellen in ons lichaam. Deze informatievelden zorgen voor de coördinatie van cellen zodat elke cel weet wat ze moet doen en weet wat de andere cellen doen ”.
Lynne McTaggart legt uit dat “ongemak vervormde informatie is.” Informatiegeneeskunde ontcijfert deze informatie zodat we optimaal gezond kunnen zijn. Het stelt ons ook in staat onszelf te visualiseren als meer energetische wezens. Veel ‘alternatieve therapieën’ zijn gebaseerd op het meridiaansysteem. Van acupunctuur tot EFT-het is bekend dat het meridiaansysteem nu geldig is en veel van de nieuwe informatie- en energiemodaliteiten maken er ook gebruik van.

3) We zijn allemaal verbonden
Net als de bovengenoemde vogels zijn ook wij allemaal verbonden. Heb je ooit aan iemand gedacht en vervolgens ging de telefoon en toen was het diegene waar je net aan dacht? Heb je ooit het gevoel gehad dat er iets GOED of SLECHT gebeurde met een geliefde ver weg en WIST je dat je contact met hen moest opnemen? Er zijn zoveel manieren waarop dit zich in ons leven voordoet en ik denk dat de meesten van ons soortgelijke ervaringen hebben gehad waarbij we WIST dat we veel meer waren dan alleen onze huid en botten.

Wanneer we onszelf meer gaan zien dan ons lichaam en onszelf bestuderen als elektrische, magnetische en energetische wezens, is het een stuk gemakkelijker voor te stellen hoe we ons kunnen verbinden. Onze energievelden strekken zich ver van ons lichaam uit. Ons hart kan informatie ontvangen van veel verder weg dan 1,5 meter van ons – hoe kun je anders het denken aan iemand en de telefoon verklaren? Lynne McTaggart startte The Intention Experiment, waarmee duizenden mensen wereldwijd via internet samenkomen om dezelfde intentie te stellen. Eén persoon of plaats is vooraf gekozen, iedereen heeft dezelfde bedoeling en de resultaten zijn verbluffend. Als we dit wetenschappelijk weten en weten wat we nu weten over onze make-up, MAAKT HET GEVOEL dat het zou werken. Als we meer energie en elektrische energie hebben in de richting van die ene intentie, is het redelijk om aan te nemen dat het veel KRACHTIGER zou zijn.

Eén-op-één genezing werkt op dezelfde manier. We KUNNEN verbinding maken met anderen en ik voel dat het uit het hart komt en combineert met alle modaliteiten / energie / informatiefrequenties die we ook hebben. Ik voel dat de kracht van intentie het ons allemaal mogelijk maakt om afstandsgenezers te zijn en met helende energieën brengen we het naar een hoger niveau. Er zijn zoveel verschillende modaliteiten en zoals ik al zeg met alle genezing – ik denk dat resoneren met de modaliteit het juist maakt voor jou.

Samenvatting van de wetenschap en hoe deze verband houdt met afstandsgenezing
1) We zijn meer dan alleen de botten en het vlees dat ons huisvest. Energie en ons elektrisch systeem is wat informatie moduleert. We zijn elektromagnetische wezens. Onze biofotonen, hart, meridianen en lichaamsveld communiceren en verzenden en ontvangen te allen tijde informatie.
2) Onze gedachten beïnvloeden onze energie en de verzonden informatie. Wanneer we negatieve gedachten denken of een negatieve ervaring niet correct hebben verwerkt, worden negatieve afdrukken op onze lichaamsvelden geplaatst en kan alleen verstoorde of vervormde informatie erdoorheen komen.
3) Wanneer de energiestroom wordt verplaatst, kan ongemak genezen. Wanneer afdrukken op onze energievelden worden verwijderd, kan de energie beter stromen en kan gecodeerde informatie genezen. Dit perspectief op genezing stelt ons in staat om te zien dat er veel meer genezingsmogelijkheden en modaliteiten zijn wanneer we erkennen dat ons lichaam elektrisch en magnetisch is.
4) Als onze emoties ons veld en de energie en informatie die we uitsturen beïnvloeden, is het dan niet logisch dat als we een positieve gedachte in ons hoofd hebben en die intentie naar iemand sturen, dat dat ook voor hen geldt? Het is belangrijk dat wanneer iemand die u dierbaar is ziek is (of je zelf ziek bent) positieve energie uitzendt – denk aan hen gezond, probeer het niet en ZORG of praat over “hoe ziek zij / jij bent en hoe erg het allemaal is is ”. DAT zendt negatieve energie uit.
5) Energie- en informatieheling vervormt de afdrukken op het veld. Deze genezing brengt ook positieve energie en informatie over.
6) We zijn allemaal met elkaar verbonden. Afstandsgenezing werkt met de informatievelden die alom aanwezig zijn. Daarom maakt het echt niet uit of ik naast je ben als we een sessie hebben of ver weg.
7) Met Lynne McTaggart en The Intention Experiment – is het niet logisch dat als er VEEL mensen die ZELFDE SPECIFIEKE INTENTIE uitzenden, dat meer energie naar die ene plek gaat, de situatie / persoon nog meer zal helpen?
Afstandsgenezing werkt omdat we allemaal MET ELKAAR verbonden zijn. We leren als kinderen niet hoe we een gedachte of intentie moeten houden, maar dit is zo BELANGRIJK. De gedachten die we denken en onze bijbehorende emoties dragen bij aan wat voor soort informatie we verzenden.

Mijn ervaring met afstandsgenezing
In mijn ervaring met energiewerk is er absoluut GEEN verschil tussen een persoonlijke sessie of een afstandsbehandeling. Dit is mij keer op keer bewezen en ik ben nog steeds elke keer weer verbaasd en dankbaar. Ik werk ook met medische intuïtie, wat me telkens weer herinnert hoe we met elkaar verbonden zijn.
Afstandsbehandelingen werken en ik hoop dat ik het hoe en waarom het een beetje begrijpelijker heb gemaakt.

Voor meer uitleg en onderbouwing over hoe een afstandsbehandeling werkt, check de website waarvan de bovenstaande tekst is vertaald.

Hoi, waarmee kan ik je helpen?