Bio resonantie

Bio resonantie

Een variant van de inmiddels welbekende bio resonantie, is (helaas nog) de onbekende Spooky ontworpen door Dr. Royal Raymond Rife.

Werkingsmechanisme

Dr. Rife  (1888 – 1971) heeft ontdekt dat elk ziekte veroorzakend micro-organisme een frequentierange heeft waarin het kan worden vernietigd, dit is het ‘window of vulnerability’. De Rife frequenties zijn de primaire hoge frequenties die invloed uitoefenen op deze frequentierange, zodat het ziekteveroorzakende micro-organisme wordt vernietigd. De frequenties worden toegediend via elektroden. Via de huid worden de frequenties het lichaam in geleid, waarna ze vervolgens de cellen bereiken. Alleen de cellen van de betreffende frequentierange reageren op dit signaal, waardoor alleen de ziekte-verwekkende organismen worden aangepakt en de gezonde cellen behouden blijven.

Na vele jaren werk ontdekte hij de frequentie die specifieke virussen, zoals herpes-polio-spinale meningitis, tetanus, griep en van een groot aantal andere ziekten, kon vernietigen. Gebleken is, dat resonantie therapie de cellen en het immuunsysteem weer kan opbouwen, zodat de gezondheid weer toe kan nemen. In samenwerking met de reguliere geneeskunde of andere, zoals bijvoorbeeld het gebruik van homeopathische kruiden enz., zal het genezingsproces bespoedigd en versterkt worden.

De resonantie therapie is afkomstig van de wetenschappers Wilhelm Reich, George Lakhovsky, Nikola Tesla, Hulda Clark, Antoine Priore en Royal Raymond Rife. Alle pioniers in “electro-medicin” hebben geleden onder zware tegenwerking van de reguliere medische wetenschap en de overheid en dit soms zelfs met de dood moeten bekopen.

Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in het lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin m.n. ook de harmonische trillingen zijn opgenomen, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantie-frequentie te kunnen gaan resoneren, waardoor de cel in staat is te regenereren en herstel in een zeer kort tijdsbestek mogelijk is.

Bij de bio resonantie therapie kunnen de Rife-frequenties doorgegeven worden via de computer. De frequenties worden niet gebruikt om schadelijke micro-organismen te verwijderen, maar om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren.

De behandeling kan ook op afstand (remote) plaatsvinden omdat bij DNA twee strengen helisch rond elkaar gedraaid zijn, fungeert het als een antenne die in staat is om op energiesignalen gecodeerde informatie via de non-locale ruimte te verzenden en te ontvangen. Spooky stuurt audiofrequentie-energie naar de nagel die wordt ontvangen door het DNA dat het bevat, en wordt dan onmiddellijk via de non-locale ruimte doorgestuurd naar de eigenaar van het DNA (het geheel). Klik op deze link om meer te lezen over Spooky Remote

Ik gebruik de Spooky in mijn praktijk als ondersteuning bij bijvoorbeeld acupunctuur behandelingen. Vooral om het lichaam te detoxen, kan het heel doeltreffend worden ingezet.

VEROORZAAKT EEN RIFE-APPARAAT SCHADE AAN NORMALE LICHAAMSCELLEN?

Dit is een veel gestelde vraag. Het antwoord is “Nee”.
Menselijke lichaamscellen reageren op een veel hogere frequentie dan die welke geproduceerd worden door een Rife-machine en resoneren niet met de frequenties die door een Rife-machine worden geproduceerd.

Veel onderzoekers die met Rife-machines hebben gewerkt, zijn gedurende vele jaren gedurende langere tijd blootgesteld geweest aan Rife-frequenties zonder daar zichtbare of nadelige gevolgen van ondervonden te hebben. Veel van de vroege onderzoekers uit Rife’s tijd leefden langer dan gemiddeld was voor hun generatie.

Veel mensen denken dat meer kracht beter is. Een grotere precisie is echter belangrijker. De pathogenen die het doelwit zijn, zijn microscopisch groot en vereisen niet veel kracht om uitgeschakeld te worden. 

Hoi, waarmee kan ik je helpen?